2006/508/ES: Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ – Jordánsko č. 1/2006 z  15. júna 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 3 k euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce#Protokol č. 3 týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce