Nariadenie Komisie (ES) č. 1389/2006 z  21. septembra 2006 , ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v septembri 2006 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2006