Písomná otázka E-5092/06 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Podpora združeniam emigrantov v Holandsku