Písomná otázka E-0717/06 Bart Staes (Verts/ALE) Komisii. Znížená daň z pridanej hodnoty pre pracovne náročné služby