Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004, ktorým sa vymenúva člen Poradného výboru Agentúry Euratom pre zásobovanie