Písomná otázka E-1512/05 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Vypísanie verejných zákaziek v Grécku