/* */

Písomná otázka E-2921/06 Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE) Komisii. Realizácia projektu Oprava historických záhrad Carmen de los Mártires a vytvorenie botanickej záhrady v rámci programu URBAN pre mesto Granada (Španielsko)