Vec C-346/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Celle (Nemecko) 11. augusta 2006 – Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert v postavení správcu v konkurznom konaní spoločnosti Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Spolková krajina Dolné Sasko