Písomná otázka E-2505/06 Milan Horáček (Verts/ALE) Komisii. Medzinárodné aktivity tzv. Novej pravice v Európe