Nariadenie Rady (ES) č. 821/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2229/2003, ktorým sa uplatňuje konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uplatnené na dovozy kremíka z Ruska