Písomná otázka E-0734/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Stavba nádrží s pohonnými látkami v Soude v správnom kraji Chania/Kréta