Smernica Rady 2006/97/ES z 20. novembra 2006 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru