Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá