Písomná otázka E-1392/06 Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Komisii. Porušenie práva Spoločenstva výstavbou cestnej komunikácie M-501 v Madride, Španielsko