Vec C-133/04: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  20. júna 2006 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie