Nariadenie Rady (ES) č. 1140/2004 z 21. júna 2004, ktorým sa pozastavujú všeobecné clá Spoločného colného sadzobníka na niektoré výrobky rybného hospodárstva s pôvodom v Ceute a Melille