Nariadenie Komisie (ES) č. 1889/2004 z 29. októbra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc