EMP Ühiskomitee otsus nr 152/2004, 29. oktoober 2004, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (Transport)