Písomná otázka E-1248/05 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Rade. Zabavenie majetku