Komission direktiivi 2006/30/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2006 , neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta benomyyli-ryhmän jäämien enimmäismäärien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)