Vec C-337/19 P: Odvolanie podané 24. apríla 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) zo 14. februára 2019 v spojených veciach T-131/16 a T-263/16, Belgicko a Magnetrol International/Komisia