Vec T-275/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  9. novembra 2004 – Focus Magazin Verlag/ÚHVT ( Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o námietkach — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Hi-FOCuS — Skoršia národná ochranná známka FOCUS — Rozsah skúmania odvolacím senátom — Posúdenie skutočností predložených odvolaciemu senátu )