Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 306, 2013. gada 22. oktobris