2011/341/SZBP: Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2011 z  15. júna 2011 o vymenovaní veliteľa operácie EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)