Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3414 - Apax/CapMan/Solid) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP