Písomná otázka E-2886/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Ťažba piesku na rieke Axios