Písomná otázka E-5333/06 Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE) a Antonios Trakatellis (PPE-DE) Komisii. Jadrová bezpečnosť a uzatvorenie blokov 3 a 4 v Kozloduji