Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2006 z  18. mája 2006 o vydávaní dovozných povolení na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT a zo zámorských krajín a území na základe žiadostí predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci máji 2006 v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003