Písomná otázka E-4020/05 Antolín Sánchez Presedo (PSE) Komisii. Pomoc de minimis určená na kompenzáciu zvýšenia cien ropy v sektore rybného hospodárstva