Rozhodnutie Komisie z 01/08/2006 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4311 - PHILIPS / BENQ / PBDS) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)