Uznesenie Európskeho parlamentu o integrácii prisťahovalcov v Európe prostredníctvom škôl a mnohojazyčného vzdelávania (2004/2267(INI))