Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie - ŠTVRTÁ ČASŤ: DOČASNÉ USTANOVENIA - HLAVA III:FINANČNÉ USTANOVENIA - Článok 29