DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓWDokument uzupełniającywniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADYdotyczącej zamrażania i konfiskaty korzyści pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej