/* */

Castagnoli/Comisia TITJUR Concluziile avocatului general Cruz Vilaça prezentate la data de12 mai 1987. # Marco Castagnoli împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Inadmisibilitate. # Cauza 329/85.