Stanovisko Komisie týkajúce sa systému obchodovania s poľnohospodárskymi produktmi uplatniteľného od 1. januára 2007