Vec T-11/06 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 7. júla 2006 – Romana Tabacchi/Komisia ( Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Hospodárska súťaž — Zaplatenie pokuty — Banková záruka — Fumus boni iuris — Naliehavosť — Zváženie záujmov — Čiastočný a podmienený odklad )