Písomná otázka E-4035/05 Amalia Sartori (PPE-DE) Rade. Nakladanie s rizikom vtáčej chrípky