Uznesenie Európskeho parlamentu o práci na dohovore o ochrane rozmanitosti kultúrneho obsahu a umeleckého prejavu