TITJUR CM Capital Markets/OHMI - Caja de Ahorros de Murcia (CM) Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 11. mája 2005. # CM Capital Markets Holding, SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o námietke - Skoršia obrazová ochranná známka obsahujúca výraz "capital markets CM" - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej prvok "CM" - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94. # Vec T-390/03.