Písomná otázka E-0073/06 Frank Vanhecke (NI) Komisii. Internetová stránka EÚ (EÚ v skratke)