Písomná otázka E-2858/04 predkladá: Margrietus van den Berg (PSE) Komisii. Holandské televízne vysielanie v Nemecku