Písomná otázka P-2971/04 predkladá: Daniel Caspary (PPE-DE) Komisii. Zrušenie dane na dovoz použitých osobných vozidiel do Poľska