Návrh ROZHODNUTIA RADY o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indiou podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s pozmeňovaním koncesií týkajúcich sa ryže, ako sú stanovené v tabuľke CXL pripojenej ku GATT 1994