Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2006 z  29. mája 2006 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny