2005/708/ES: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 7. septembra 2005 o revízii finančného výhľadu na roky 2000–2006