Písomná otázka E-3149/04 predkladá: Josu Ortuondo Larrea (ALDE) Komisii. Program LIFE - životné prostredie vo Vilasantare (Galícia)