Písomná otázka E-1317/06 Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) Komisii. Príspevky na reštrukturalizáciu oceliarskych podnikov v Európe