/* */

Uznesenie Európskeho parlamentu o posilnení európskej konkurencieschopnosti: dôsledky priemyselných zmien na politiku a na úlohu malých a stredných podnikov (2004/2154(INI))