Písomná otázka E-2822/05 Paulo Casaca (PSE) Komisii. Financovanie súkromnými podnikmi s cieľom propagandy týkajúcej sa samovražedných útokov na televíznom kanáli Al-Manar