Nariadenie Komisie (ES) č. 2191/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc